O podjetju

Kreativnost se nanaša na pojav, ko oseba ustvari nekaj novega (izdelek, rešitev, idejo, umetniško delo, itd.) in ima to neko vrednost. V podjetju Kreativa Projekt je to naše vodilo- kreativnost in inovativnost… vaše sanje so naš izziv!

Osnovne dejavnosti podjetja Kreativa projekt so projektiranje in inženiring večstanovanjskih stavb, enostanovanjskih hiš, načrtovanje prostorskih ureditev, športnih objektov in prenov, izdelava vizualizacij, 3D animacij, ter svetovanje in izvrševanje nadzorov med gradnjo.

Naša dejavnost obsega širok spekter s področja gradbeništva, arhitekture in oblikovanja – izdelujemo projektno dokumentacijo za različne vrste objektov visokih in nizkih gradenj, z 3D računalniškimi vizualizacijami vam izdelamo predogled vašega objekta in s tem poenostavimo odločitev o zunajem izgledu vašega objekta ali pa o izbiri pohištva in notranji ureditvi prostorov.

Izvajamo tudi strokovne nadzore na gradbišču, s katerimi zagotavljamo gradnjo v skladu s projektno dokumentacijo, in nudimo svetovalne in inženirske storitve pri izvedbi gradbenih projektov na področju cestno prometne in komunalne infrastrukture ter pri gradnji stavb.
Ukvarjamo se z načrtovanjem tako novih objektov kot tudi legalizacij, prenov, rekonstrukcij ali adaptacij.

Vizija

Postati želimo prepoznavno inženirsko svetovalno podjetje s področja projektiranja in inženiringa, s sposobnostjo ponudi strankam celovito storitev, od ideje do realizacije projekta.
Želja po strokovni rasti zaposlenih je v podjetju naša prioriteta, zato svoje znanje vedno znova nadgrajujemo ter gradimo trdne poslovne odnose, ki temeljijo na poslovni etiki in odličnih partnerskih odnosih.

» Strankam želimo ponudi celovito rešitev! «

Poslanstvo

Opravljamo projektiranje, inženiring in svetovanje s področja gradnje objektov ob upoštevanju najvišjih standardov kakovosti storitev. Stremimo h konstantnemu razvoju s ciljem ponuditi visoko kvalitetne, konkurenčne ter kreativne rešitve.

» Smo kreativen in zanesljiv partner našim strankam. «

Vrednote

Zaupanje strank je naša obveza. Z roko v roki želimo doseči obojestranski uspeh. Naše vodilo je ostati kakovosten in inovativen ponudnik projektantskih storitev na področju arhitekture, gradbeništva in gradbenega inženiringa.

» Zaupanje strank je naša obveza… «

Ekipa

Matej Bitenc, univ.dipl.inž.grad.

Enej Verlič,
mag. inž. arh.

Yuliia Vashchenko,
mag. inž. arh.

Valentina Polič,
dipl. inž. arh.

Lucija Cvejan,
dipl. inž. arh.

Malika Pavić,
dipl. inž. arh.