Kakšne storitve ponujamo

Idejne zasnove – IDZ

Vsak projekt se začne z idejno zasnovo. Z dobro idejno zasnovo poskrbimo, da je projekt kvaliteten in funkcionalen, hkrati pa deluje tudi privlačno in zanimivo. Delo arhitektov je podobno delu pisateljev. Najprej poskrbijo za dobro vsebino, šele nato se posvetijo oblikovanju platnic.

Projekte za prodobitev gradbenega dovoljenja – PGD

Kot že pove samo ime, potrebujemo PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vsebuje različne načrte in dokumente, s katerimi pristojni organ presodi ustreznost bodočega objekta za izdajo gradbenega dovoljenja. Vsebina je prilagojena in zato ne more služiti kot podlaga za gradnjo objekta. Gradnji objekta služi projekt za izvedbo – PZI.

Projekte za izvedbo – PZI

PZI je nadgradnja Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dopolnjen je s podrobnimi načrti, ki služijo gradnji objekta. Ko pridobimo Projekt za izvedbo, lahko začnemo z gradnjo, saj je ta tudi zakonsko določen. Vsebuje tudi načrte s podrobnimi tehničnimi rešitvami in detajle ter dodatne izračune.

Interier

Za dovršenost ambienta je pomembna premišljena izbira stila, postavitev pohištva in preplet skrbno izbranih barv. Zato je vsak naš projekt notranje opreme individualen in posebej prilagojen vam.

3D Vizualizacije

S fotorealističnimi 3D vizualizacijami, vam lahko ponudimo boljšo ponazoritev in predstavo vašega novega doma, poslovnega prostora ali športnega objekta še pred samim začetkom gradnje.

Interaktivna vizualizacija v realnem času

Medtem, ko so 3D slike projektov lahko zelo realne, je interaktivna vizualizacija narejena tako, da se s pomočjo posebne računalniške tehnike lahko po virtualnem prostoru prosto sprehajamo in si ogledujemo ambient. Ustvarimo lahko projekte realističnih velikosti, po katerih se lahko sprehajate in s čimer se zagotovi najboljši možni pogled na projekt.

Gradbeni nadzor

Izvajamo svetovalne in inženirske storitve pri izvedbi gradbenih projektov na področju cestno prometne in komunalne infrastrukture ter pri gradnji stavb, in opravljamo strokovne nadzore na gradbišču, s katerim se preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo.

Animacije

Arhitekturna animacija je kratek arhitekturni film, narejen s pomočjo računalnika. Za razliko od vizualizacij, ki vsebujejo pogled iz ene določene točke, lahko z animacijo prikažemo projekt iz več strani hkrati, dosežemo določen ambient s pomočjo sprehajanja ljudi, valovanja vode, premiki vozil in podobno. Analiziramo lahko tudi osvetlitev objekta od jutra do večera ali preko letnih časov.